Sản phẩm mới cho thị trường khó tính

KHANG SINH THE HE MOI NHOM MACROLIDE

Đăng ngày  03/06/2021
bởi Nghĩa Thiết kế

ECO TULAMYCIN Kháng sinh thế hệ mới Diệt khuẩn nhanh, an toàn. - Đây là kháng sinh mới, được bán tổng hợp từ Erythromycin, hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp rất cao. - Hấp thu nhanh. Thời gian bán hủy rất dài khoảng 91 giờ. - Nồng độ đạt...

Đọc thêm

CÙNG TOÀN THẮNG - BẢO VỆ ĐÀN VẬT NUÔI NHÀ BẠN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÙA!!

Đăng ngày  21/05/2021
bởi Nghĩa Thiết kế

BẢO VỆ ĐÀN GÀ TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÙA Trong giai đoạn chuyển mùa, nắng nóng kéo dài đàn vật nuôi nhà bạn thường xuất hiện: Stress, giảm ăn, còi cọc chậm lớn. Bệnh xảy ra nhiều, bệnh kế phát, nhất là Tiêu chảy, Cầu trùng. Hãy để TOÀN THẮNG đồng hành & hỗ...

Đọc thêm