KHANG SINH THE HE MOI NHOM MACROLIDE

Đăng ngày  03/06/2021
bởi Nghĩa Thiết kế

☘ ECO TULAMYCIN ☘ Kháng sinh thế hệ mới ☘

Diệt khuẩn nhanh, an toàn.

- Đây là kháng sinh mới, được bán tổng hợp từ Erythromycin, hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp rất cao.

- Hấp thu nhanh. Thời gian bán hủy rất dài khoảng 91 giờ.

- Nồng độ đạt được ở phổi cao gấp 60 lần (ở heo) và 73 lần (ở bò) so với nồng độ trong huyết tương. Nên dùng trị bệnh đường hô hấp rất hiệu quả, hơn hẳn Tilmicosin và Florfenicol.

- Tulathromycin tác động cả vi khuẩn Gram dương (+), Gram âm (-) bao gồm P. multocida (tụ huyết trùng), Haemophilus, Actinobacillus pleuropneumoniae (viêm phổi màng phổi), Bordetella.

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Để lại ý kiến