CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG - Phát động phong trào " Chung tay đầy lùi Covid 19" đối với toàn thể CBCNV công ty

Đăng ngày  12/05/2021
bởi Nghĩa Thiết kế

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG - Thông báo phát động phong trào " Chung tay đầy lùi Covid 19" đối với toàn thể CBCNV công ty 

                   

👉 Trong đó BLĐ Công ty kêu gọi mỗi CBCNV nâng cao ý thức và trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

‼ Tự giác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

‼ Giữ tinh thần lạc quan & " QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI COVID-19"

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Ý kiến bạn đọc
binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

binh-luan
Đăng ngày  29/06/2022
bởi  
1

555

Để lại ý kiến