Globatan: Kháng sinh thảo dược từ Pháp

Với gia cầm:
- Bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh thông thường 
- Cải thiện hiệu quả tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng
- Hiệu quả đã được chứng minh chống lại viêm ruột hoại tử

Với heo:
- Bảo vệ khỏi vi khuẩn gây bệnh thông thường 
- Cải thiện hiệu quả tiêu hóa và trọng lượng khi xuất chuồng
- Giảm tiêu chảy và độ ẩm trong phân.

Hotline: Khu vực phía Bắc:  0388.971.665/ Khu vực phía Nam: 0936.631.080